Ahtee, Asunto-osakeyhtiöoikeus

Asunto-osakeyhtiöoikeus

Asunto-osakeyhtiö eli tavallisemmin taloyhtiö on yleinen tapa asumisen järjestämiselle. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määräytyvät asunto-osakeyhtiölain sekä kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan.

Tavanomaisia asunto-osakeyhtiöoikeudellisia riitoja syntyy osakkeenomistajan ja taloyhtiön välisen kunnossapitovastuun rajanvedosta sekä siitä, minkälaisiin muutostöihin taloyhtiössä ryhdytään.

Lähtökohtaisesti osakkeenomistaja vastaa ainoastaan hallitsemansa huoneistonsa sisäpinnoista ja taloyhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä rakennuksen perusjärjestelmät, kuten lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtojärjestelmät.

Toinen tavanomainen riidanaihe liittyy kunnossapito- sekä muutostöiden rahoittamiseen. Lähtökohtaisesti kaikki osakkeenomistajat vastaavat omistussuhteidensa mukaisesti yhtiölle syntyvistä kustannuksista, vaikka olisivatkin vastustaneet jotakin hanketta tai korjaustarve on syntynyt täysin heistä riippumatta.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous tekee yhtiötä koskevat päätökset, mutta käytännössä taloyhtiön toiminnasta vastaavat sen hallitus ja mahdollinen isännöitsijä. Lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisiin päätöksiin on useimmiten reagoitava määräajassa.

Omat erityispiirteensä muodostavat pienet taloyhtiöt, kuten paritalot ja rivitalot, joissa on vain vähän osakkeenomistajia. Tällöin osakkeenomistajien välinen yhdenvertaisuus on usein herkemmin riitojen taustana tai syynä.