Testamentti, edunvalvontavaltuutus

Testamentti, edunvalvontavaltuutus

Testamentti, edunvalvontavaltuutus

 

Testamentilla testamentin tekijä voi määrätä varallisuutensa siirtymisestä kuolemansa jälkeen. Testamenttimääräysten voimaan saattaminen edellyttää siis aina ensin tekijänsä kuolemaa.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan sen sijaan varautua niihin tilanteisiin, joissa valtakirjan laatija menettää toimintakykyisyytensä. Valtuutus on tarkoitettu tulemaan voimaa siinä tapauksessa, että tekijä tulee ”sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan”.

Niin testamentti kuin edunvalvontavaltuutuskin ovat ankaran määrämuotoisia asiakirjoja, jotka on aina syytä teettää lakimiehellä.

 

< Takaisin perhevarallisuusoikeus sivulle