Rakentamisen ja maankäytön lupa-asiat

Rakentamisen ja maankäytön lupa-asiat

Rakentamisen ja maankäytön lupa-asiat

 

Rakentamisen edellyttämät luvat vaihtelevat suuresti rakennushankkeen luonteen ja sijainnin mukaan. Ongelmatilanteet saattavat liikekiinteistöjen osalta liittyä esimerkiksi tuotanto- tai muiden toimitilojen rakentamiseen kaavoittamattomalle alueelle. Yksityiset rakennuttajat törmäävät puolestaan usein ongelmiin rantarakentamisen kohdalla.

Tuotantotilojen rakennuttajan haasteena on usein monien päällekkäisten lupien tarve ja mahdollisesti moninkertainen valituskierre. Rantarakentamisessa ongelman keskiössä puolestaan on tyypillisesti maanomistajien yhdenvertaisuuden arviointitapa.

Rakentamisen luvat ja maankäytön suunnitteluun liittyvät ratkaisut käsitellään hallintoprosessissa. Rakennuttajan on ongelmatilanteissa syytä tunnistaa päämääränsä ja etsiä parasta reittiä tavoitteen saavuttamiseksi. Toimistomme asianajajat ovat avustaneet rakentamisen ja maankäytön lupa-asioissa erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyviä rakennuttajia.