Pesänjako ja -selvitys

Pesänjako ja -selvitys

Pesänjako ja -selvitys

 

Kuolinpesän osakkaat voivat selvittää kuolinpesän keskenään.

Mikäli kuitenkin päädytään kuolinpesän luovuttamisesta oikeuden määräämän pesänselvittäjän hallintoon, lakkauttaa määräys osakkaiden yhteishallinnon.

Pesänselvitys ja perinnönjako ovat toisistaan erillisiä toimia. Vaikka sekä pesänselvitys että perinnönjako voidaan suorittaa pesän osakkaiden kesken sopimuksella, voi tuomioistuin esimerkiksi riitatilanteessa määrätä kumpaakin varten ulkopuolisen henkilön huolehtimaan välttämättömistä tehtävistä.

Käytännössä pesänselvittäjä- ja pesänjakajamääräys annettaan kuitenkin usein samanaikaisesti samalle henkilölle.

 

< Takaisin perhevarallisuusoikeus sivulle