Maaoikeusasiat

Maaoikeusasiat

Maaoikeusasiat

 

Maaoikeus käsittelee valitusasteena kiinteistötoimituksissa ratkaistuja halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksia sekä lunastuslain ja tielain mukaisia toimituksia. Näiden prosessien lopputuloksella saattaa olla hyvinkin suuria vaikutuksia kiinteistön arvoon tai käytettävyyteen.

Maaoikeusasiaa hoitamaan kannattaa valita asianajaja, joka on perehtynyt maaoikeusprosessiin ja maaoikeudessa käsiteltäviin asioihin. Vaikka menettely maaoikeudessa muistuttaa suurelta osin käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä, on siinä myös merkityksellisiä eroja.

Toimistomme asianajajat ovat hoitaneet monenlaisia maaoikeusasioita sekä avustaneet asianosaisia myös erilaisissa kiinteistötoimituksissa. Usein onkin parasta käyttää asiantuntevaa asianajajaa jo ensivaiheen kiinteistötoimituksessa.